Europejska Szkoła Informatycznych Technologii

Przystąpienie szkoły do programu ESIT

Każda szkoła prowadząca kształcenie zawodowe (tj. zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, liceum profilowane, czy też zespół takich szkół), niezależnie od profilu prowadzonego kształcenia, może przystąpić do programu ESIT i uzyskać przewidziane w programie wsparcie rozwojowe. Obecnie, w ramach pilotażowej edycji programu ESIT, wsparcie kierowane jest tylko do szkół z terenu województwa dolnośląskiego.

Przystąpienie szkoły do programu ESIT odbywa się instytucjonalnie i jest całkowicie bezpłatne oraz nie wiąże się z żadnym formalno-prawnym zobowiązaniem ze strony szkoły.

W przypadku jeśli szkoła jest zainteresowana przystąpieniem do programu ESIT, administracja szkoły powinna pobrać i wypełnić następujące dokumenty:

a następnie przesłać wszystkie powyższe dokumenty listem poleconym na adres biura sekretariatu programu ESIT:

Sekretariat programu ESIT
Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn
CompSecur sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 74/309b
50-020 Wrocław

Jeden podpisany przez Realizatora programu ESIT egzemplarz deklaracji zostanie odesłany do szkoły. Kwestionariusz szczegółowych danych szkoły obejmuje m.in. nazwisko szkolnego koordynatora programu ESIT (może być to dowolny pracownik administracyjny lub dydaktyczny szkoły, z którym Realizator programu będzie utrzymywać kontakt w biężących sprawach wdrożeniowych, w tym będzie przekazywać szczegółowe materiały informacyjne).

Po otrzymaniu dokumentów administracja programu ESIT niezwłocznie skontaktuje się z przystępującą do programu szkołą w celu ustalenia harmonogramu wdrożenia zaplanowanego programu działań wspierających. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z administracją programu ESIT (sekretariat czynny jest w godzinach od 13 do 17 w dniach od poniedziałku do piątku):

  • Tel: 0 71 722 5968
  • Fax: 0 71 722 8039
  • Infolinia telefoniczna: 0 801 011 647
  • E-mail: info@esit.pl

Możliwe jest także umówienie spotkania przedstawicieli administracji programu ESIT z dyrekcją szkoły, na którym zaprezentowane zostaną szczegóły oferty bezpłatnego wsparcia instytucjonalnego szkoły w ramach programu. Wszystkie szczegółowe informacje dot. form wsparcia szkół w programie ESIT opisane są w niniejszym serwisie internetowym w sekcji dla szkół.

Materiały informacyjne programu ESIT do pobrania przez szkołę: